DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Aceste condiții de utilizare guvernează drepturile și obligațiile reciproce între catalogul online fzo.ro (denumit în continuare „furnizor“) și alte persoane, utilizatorii serviciilor fzo.ro (denumite în continuare „utilizator“), obligații care decurg din încheierea contractelor de prestări de servicii („contract privind furnizarea de servicii“) încheiate prin intermediul site-ul web ale furnizorului, situat la adresa internet fzo.ro (în continuare „site”) eventual prin intermediul Facebook. Acordul mai reglementează drepturile și obligațiile și alte raporturi juridice conexe care decurg din utilizarea serviciilor fzo.
Furnizorul poate modifica sau completa condițiile de utilizare. Modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea pe site-ul web.
fzo nu este un magazin online și nu este responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate de parteneri, inclusiv prețurile, descrierile produselor, dimensiunile, disponibilitatea sau corectitudinea imaginilor. Înainte de fiecare achiziție, vă recomandăm să revizuiți datele de pe site-ul magazinului online la care ați fost redirecționat(ă) din fzo. Toate produsele oferite sunt supuse condițiilor stabilite de terți și fzo nu este responsabil pentru acestea.

CONȚINUTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE SERVICII

Acești termeni guvernează accesul și utilizarea serviciilor fzo și servesc drept acord legal între dvs. și fzo. Accesând fzo și alte utilizări ale acestor servicii, confirmați că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu acești termeni și condiții.

TERMENII DE SERVICIU

Furnizorul nu trebuie să presteze serviciile în cazul în care prestarea acestora este împiedicată de probleme din partea clientului sau a unor terțe părți. Furnizorul de servicii nu trebuie să presteze serviciile în special în cazul unui deficit de furnizare a energiei electrice, defecțiuni în rețeaua de date, alte defecțiuni cauzate de terțe părți sau intervenții de forță majoră.
Pe parcursul furnizării serviciilor pot apare întreruperi intermitente, restricții temporare, întreruperea sau degradarea calității serviciilor.

UTILIZAREA SERVICIILOR

Accesul la serviciu este destinat exclusiv utilizatorului. Utilizatorul nu este autorizat fără acordul prealabil scris al furnizorului să permită utilizarea serviciilor de către terțe persoane.
Utilizatorul nu poate utiliza mecanisme de service, instrumente, software-ul sau proceduri care au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării echipamentelor furnizorului, securității internetului sau a altor utilizatori de internet.
Utilizatorul nu poate desfășura activități orientate spre împiedicarea sau restricționarea funcționării serverului furnizorului pe care acestea operează serviciile, sau să efectueze alte atacuri la acest server, sau să fie asistat în astfel de activități de terțe părți. În special serverul furnizorului pe care acesta operează serviciul nu poate fi încărcat cu solicitări automate.

ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PǍRȚILOR

Utilizatorul recunoaște faptul că programele de calculator care creează paginile web ale site-ului sunt protejate de drepturi de autor. Utilizatorul se angajează să nu desfășoare nici o activitate care ar putea permite fie utilizatorului fie unor terțe părți să intervină în mod ilegal sau să folosească programe de calculator pentru care executorul sau beneficiarul drepturilor de proprietate este furnizorul.
În relația dintre furnizor si utilizator, furnizorul nu este obligat de coduri de conduită în sensul § 53a alin. 1 din Codul civil.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TRIMITEREA DE INFORMAȚII

Motivul legal al prelucrării datelor dvs. personale este faptul că această prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul dintre dvs. și administratorul sau pentru a pune în aplicare măsurile de către administrator înainte de a încheia un astfel de contract, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare "regulamentul".
Scopul prelucrării datelor dvs. personale este de a îndeplini contractul dintre dvs. și administratorul sau de a pune în aplicare acordurile de către administrator înainte de a încheia un astfel de contract.
Administratorul nu are o decizie individuală automată cu privire la articolului 22 din regulament.
Utilizatorul are capacitatea de a da consimțământul necondiționat la transmiterea de informații și de comunicare comercială aferente serviciului, de la furnizor la adresa utilizatorului. În același timp, utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment.
Pentru informații detaliate privind Politica de confidentialitate consultați pagina relevanta care face parte integrantă din Termenii de utilizare.

RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE FURNIZARE SERVIC

Utilizatorul care este consumator în conformitate cu § 52 alin. 3 din Legea nr. 40/1964 Coll., Codul civil, ulterior modificat ( "Codul civil"), are dreptul, în conformitate cu § 53 alin. 8 litera. a) Codul civil, de a se retrage din contractul de furnizare servicii, prin trimiterea unei cereri de anulare a utilizării serviciilor, de la adresa de e-mail utilizată la încheierea prezentului contract.

BARA DE CĂUTARE

Pentru o listă completă a rezultatelor, căutăm, după numele și descrierea produselor, prin milioane de oferte furnizate de către comercianți. Includem, totodată, în căutare și categoria sau caracteristicile produselor. Vom afișa rezultatele căutării de produs în funcție de relevanța rezultatului. Rezultatele căutării bazate pe numele produselor au o relevanță mai mare decât rezultatele bazate pe texte descriptive. Afișăm produsele unde, în numele ofertei, termenul căutat apare în lista pe o poziție mai bună decât la alte produse.
Căutarea a mai multor cuvinte poate duce la afișarea unor rezultate unde termenii nu apar unul lângă celălalt în oferta de produs. Căutările pot fi influențate, printre altele, de acele produse unde brand-ul poate fi asociat cu termeni generici. De exemplu, o căutare pentru “pantaloni + numele brand-ului” poate afișa nu numai pantaloni de la producătorul respectiv, dar și acele produse care conțin numele brand-ului în textul de descriere. Această situație poate apărea dacă numele brand-ului are caracter descriptiv sau conține o abreviere.
Dacă aveți întrebări cu privire la rezultatele căutării noastre, întâmpinați erori sau găsiți o încălcare a drepturilor de marcă înregistrată ca urmare a listării rezultatelor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa [email protected].

UTILIZAREA PAGINILOR WEB

Utilizatorul sau altă persoană care utilizează site-ul recunoaște că, fără acordul prealabil scris al furnizorului nu are dreptul să utilizeze textul, elementele grafice sau alte elemente protejate situate pe site și protejate de drepturi de autor.
Utilizatorul este de acord să plaseze pe site numai conținut al cărui autor este, sau al cărui autor și-a dat utilizatorului acordul privind publicarea conținutului pe site. Utilizatorul declară că plasarea și publicarea conținutului nu afectează în mod ilegal drepturile de autor ale unor terțe părți sau alte drepturi și că nu sunt încălcate nici alte reglementări generale cu caracter obligatoriu.
Furnizorul nu este responsabil, în sensul specificat în § 5 din Legea nr. 480/2004 Coll. Privind Anumite Servicii ale Societății Informaționale, și în conformitate cu această prevedere, pentru comportamentul utilizatorilor.
Utilizatorul nu are dreptul ca în procesul utilizării site-ului (serverului) furnizorului să folosească mecanisme, software sau alte proceduri care au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării site-ului sau a serverului.
Utilizatorul este autorizat să introducă informații pe site-ul web. Mai precis este vorba de crearea de seturi (colaje), colecții, încărcarea de imagini, adăugarea de comentarii (denumite în continuare „contribuții“). Mesajele exprima punctele de vedere ale autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al Furnizorului. Furnizorul nu este responsabil pentru veridicitatea informațiilor conținute în contribuții și conformitatea acestor informații cu legea.
Furnizorul are dreptul de a elimina orice contribuție, fără justificare.
Contribuțiile devin proprietatea Furnizorului la adăugarea acestora pe site iar autorul acestora transferă furnizorului drepturile de autor asupra acestor contribuții, chiar dacă îi aparțin conform Legii nr 121/2000 MO, privind drepturile de autor și anume: de a utiliza, modifica, copia, distribui, prezenta, afișa public, prezenta public, reproduce, tipări, sub-licenția, transfera sau vinde orice astfel de comunicare și de a crea lucrări derivate, sub-licențiere către terți a dreptului de a aplica fără restricții oricare drepturi anterioare acordate în legătură cu aceste contribuții.
Prin inserarea contribuției, utilizatorul renunță la orice drept de recompensă și declară că nu va restricționa modul de utilizare a contribuției inserate.
Utilizatorul nu are drept la nici o compensație pentru inserarea contribuției.
Furnizorul are dreptul de a acorda drept de utilizare (exclusiv sau neexclusiv) a contribuției unei terțe părți.